WriteFreely

O TePeWu

TePeWu jest ideą i ramą koncepcyjną do dyskusji o strefach wolnych od kapitalizmu i dominacji oraz do wdrażania konkretnych działań, które mają prowadzić do stworzenia takich stref.

Jest też próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak społeczności mają się przygotować na skutki Wszechkryzysu.

Jesteśmy za:

Jesteśmy przeciwko:


WriteFreely is home to 1,100 articles across 1,169 blogs.

About WriteFreely

WriteFreely is a self-hosted, decentralized blogging platform for publishing beautiful, simple blogs.

It lets you publish a single blog, or host a community of writers who can create multiple blogs under one account. You can also enable federation, which allows people in the fediverse to follow your blog, bookmark your posts, and share them with others.