Skip to content

Kategoria «Strefa wolna od kapitalizmu»

Budujemy Artel, żeby móc funkcjonować i zarabiać na życie w społeczności skupionej na dobru wspólnym, równym zaspokajaniu potrzeb, samorządności i solidarności z innymi istotami czującymi.

Nasze myślenie polityczne i moralne mówi nam do czego dążyć i czego unikać, a nasze myślenie praktyczne – jak to zrealizować w konkretnych realiach.

matrix: #Artel:min.tepewu.pl • mailto:artel@riseup.netForum dyskusyjne

Czym jest Artel?

Mówiąc najkrócej jest to rodzaj nieformalnej kooperatywy opartej na równości uczestników i wspólnej własności. Definicje i praktyka artelu zmieniała się jednak w ciągu wieków. Dlatego podejmując tę formę współpracy chcemy dopracować własną, odzwierciedlającą nasze założenia docelowe. Artel to twór organiczny, który przybiera różne formy zależnie od tego kto i dlaczego go formuje.