Skip to content

Category «Capitalism-free area»

Budujemy Artel, żeby móc funkcjonować i zarabiać na życie w społeczności skupionej na dobru wspólnym, równym zaspokajaniu potrzeb, samorządności i solidarności z innymi istotami czującymi.

Nasze myślenie polityczne i moralne mówi nam do czego dążyć i czego unikać, a nasze myślenie praktyczne – jak to zrealizować w konkretnych realiach.

matrix: #Artel:min.tepewu.pl • mailto:artel@riseup.netForum dyskusyjne

What is an artel?

In short, it is a type of informal cooperative based on equality of participants and shared ownership. However, the definition and practice of artel has changed over the centuries. Hence, by engaging in this form of collaboration, we aim to enhance our own, thereby aligning with our intended assumptions. Artel is an organic creation that takes different forms depending on who is forming it and why.