Skip to content

Tag «Historia»

Na niezliczonych warstwach historii tworzymy kolejną. Tu znajdziesz zapis ich wszystkich.

Czym jest Artel?

Mówiąc najkrócej jest to rodzaj nieformalnej kooperatywy opartej na równości uczestników i wspólnej własności. Definicje i praktyka artelu zmieniała się jednak w ciągu wieków. Dlatego podejmując tę formę współpracy chcemy dopracować własną, odzwierciedlającą nasze założenia docelowe. Artel to twór organiczny, który przybiera różne formy zależnie od tego kto i dlaczego go formuje.

Skąd przychodzimy

i dokąd idziemy „TePeWu” to skrót od „Towarzystwo Pomocy Wzajemnej” i jest to ogólne określenie całej idei i ludzi wokół niej zgromadzonych — obecnie głównie online.W listopadzie 2023 r. istnieją trzy organella tej żywej komórki, na różnych etapach rozwoju, przeznaczone do pełnienia określonych ról. Plan podróży Należy pamiętać, że każdy poniższy akapit opisuje priorytet, a …